Studierea Proprietăților Magnetice ale unei probe de Hard Disk


Măsurători MFM înregistrate pe o probă de Hard Disk: a) Topografie; b) Contrast de Fază; c) Harta Magnetică