Componenta 9 Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Investiția 8 „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”
PNRR/2022/C9/MCID/I8
Titlul proiectului:Novel Graphene/metal composites as advanced catalytic systems in the hydrogen based energetics(Compozite inovative de tip grafena/metal, cu rol de sisteme catalitice avansate in energia bazata pe hidrogen)
Obiectivul principal al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unor noi sisteme catalitice aplicabile proceselor electrochimice din sistemele energetice, respectiv pentru productia electrochimica a hidrogenului si in pilele de combustie cu electrolit polimeric. Un element practic esential este reprezentat de inlocuirea totala sau partiala a metalelor nobile costisitoare cu alternative mult mai accesibile. Noile sisteme catalitice au la baza metale tranzitionale atasate unor matrici carbonice hibride de tip oxid de grafena redus-nanotuburi de carbon (RGO-CNT).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Sinteza si caracterizarea compozitelor pe baza de RGO-CNT cu metale tranzitionale;
 Evaluarea performantei electrochimice a compozitelor de tip RGO/M (M = metal tranzitional) cu rol de electrocatalizatori pentru reactia catodica de formare a hidrogenului (HER – Hydrogen Evolution Reaction) si pentru reactia de reducere a oxigenului (ORR – Oxygen Reduction Reaction);
 Fabricarea unui model experimental de pila de combustie tip PEM cu integrarea noilor compozite de tip RGO/M sintetizate in construirea ansamblului membrane-electrod (MEA – Membrane Electrode Assembly);
 Construirea unui electrolizor la scara de laborator pentru producerea electrochimica a hidrogenului utilizand noile compozite de tip RGO/M sintetizate drept electrocatalizatori ai HER.


Valoarea totala a proiectului: 6 999 996 RON (1,418,669 EURO)
Termen de finalizare: 30.06.2026
Codul proiectului: CF 27/14.11.2022


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

https://mfe.gov.ro/pnrr/; https://www.facebook.com/PNRROficial