Centrul pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologie (CSSNT-UPB) este o instituție de cercetare științifică, după cum îi spune și numele, în domeniul specializat al științei suprafeței și al nanotehnologiei. Desfășurându-și activitatea în cadrul Universității Politehnice București (UPB), CSSNT-UPB dispune de laboratoare cu echipamente de ultimă generație, o parte dintre acestea fiind concepute și realizate de către cercetătorii Centrului. In foarte scurt timp CSSNT-UPB a devenit un adevărat centru de excelență în următoarele domenii:

  • prepararea și eventual scalarea la producție de masă a nanomaterialelor avansate;
  • caracterizarea morfologică, structurală și electronică în spațiul real și în 3D la scară atomică și nanometrică;
  • designul și crearea de prototipuri de macro-, micro- și nano-senzori și nano-dispozitive folosind nanoparticule și nano-obiecte.

Prin domeniul său de activitate precum și prin temele de cercetare abordate, CSSNT-UPB se implică și are un rol important în dezvoltarea și evoluția comunității. Rezultatele obținute sunt de cele mai multe ori materializate prin noi tehnologii și noi dispozitive, care, odată brevetate, sunt introduse în circuitul de producție și ulterior se regăsesc în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi.

Conducerea Centrului și cercetătorii au obținut prin granturile și proiectele europene de finanțare aduse o implicare vizibilă în societate, contribuind la dezvoltarea de noi materiale și tehnologii.

Cu o echipă de cercetători îndrăzneți, care și-au pus cunoștințele, entuziasmul și experiența lor la îndemâna societății, CSSNT-UPB reprezintă azi unul dintre laboratoarele care creează specialiști de nivel înalt și care atacă probleme științifice dintre cele mai avansate în domeniul științei suprafeței și nanotehnologiei.