PROIECT: „Tehnologie pentru circuite integrate cu nod electronic de 2 nm (IT2),

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Competitivitate

Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) prin Centrul pentru Ştiinţa Suprafeţei şi Nanotehnologie (CSSNT), cu sediul în Splaiul Independenței, nr 313, deruleaza, incepand cu data de 06.07.2020, proiectul „Tehnologie pentru circuite integrate cu nod electronic de 2 nm (IT2)”, contract de finantare 11/1.1.3/06.07.2020, cod MySMIS 136697, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Competitivitate, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) in calitate de Autoritate de Management si Ministerul Cercetarii si Inovarii (MCI) in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totala a proiectului este de 6.003.000,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 6.000.000,00 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDER este de 4.800.000,00.

Proiectul se implementeaza in localitatea Bucuresti in perioada 06.07.2020-30.06.2023.

Obiectivul general al proiectului „Tehnologie pentru circuite integrate cu nod electronic de 2 nm (IT2)” este explorarea, descoperirea, dezvoltarea si demonstrarea optiunilor tehnologice necesare pentru realizarea tehnologiei logice CMOS de 2nm. Acest obiectiv implica urmatoarele activitati: Litografie, Explorare de Procese si Module si Metrologie. Obiectivul principal pentru activitatile de Metrologie este de a dezvolta in continuare capacitatile metrologice, de caracterizare si inspectie, avand sensibilitate si precizie suficiente pentru a studia etapele procesului nodului de 2nm si pentru a stabili corelatii intre parametri si rezultatele procesului la nivelul plachetei pentru nodul de 2nm.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoana de contact: Prof. Dr.rer.nat. Marius ENACHESCU

Functia: Director de proiect

Tel.: +40213107633, Fax: +40214023815, e-mail: marius.enachescu@cssnt-upb.ro,