05.01.2023

ANUNT DE FINALIZARE PROIECT

“Realizarea unui lant European de productiepentru RFSOI permitand dezvoltarea de noidomenii ca RF de senzoristica, comunicaresi 5G – BEYOND5”, contract de finantare nr. 12/1.1.3H/31.07.2020, cod SMIS 2014+: 136877

Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti, cu sediul in Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, Bucuresti a derulat in perioada 31.07.2020 – 31.12.2023, proiectul “Realizarea unui lant European de productiepentru RFSOI permitand dezvoltarea de noidomenii ca RF de senzoristica, comunicaresi 5G – BEYOND5”, contract de finantare nr. 12/1.1.3H/31.07.2020, cod SMIS 2014+: 136877, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate (POC 2014-2020), Axa prioritara 1: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Prioritate de investitie: PI1a Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Actiunea: 1.1.3 Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI  ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale

Obiectivul general al proiectului a fost  de a construi un lant de furnizare complet european de componente si sisteme electronice pentru radio frecventa, care sa permita noi domenii RF pentru detectare, comunicare, infrastructura radio 5G si nu numai.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. Tehnologii RF-SOI si FD-SOI

2. Dezvoltarea si integrarea straturilor de trapare;

3. Circuite integrate cu SOI;

4. Receptoare „NB_IoT/Cat-M” – Incapsularea dispozitivelor;

5. Receptor “Near Field” cu unde milimetrice – Incapsularea dispozitivelor.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 41 luni si 1 zi, respectiv de la data de 31 iulie 2020 pana la data de 31 decembrie 2023.

Valoarea totala a proiectului a fost de 6.003.000,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila a fost de 6.000.000,00 lei, din careFEDR 4.800.000,00 lei.

Date de contact:

Nume persoana contact: ENACHESCU Marian

Functia: Director de proiect

Tel./Fax: 0752003044, e-mail: marius.enachescu@cssnt-upb.ro,

“Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operational Competitivitate”