Componenta 9 Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Investiția 8 „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”
PNRR/2022/C9/MCID/I8
Titlul proiectului:Novel Graphene/metal composites as advanced catalytic systems in the hydrogen based energetics(Compozite inovative de tip grafena/metal, cu rol de sisteme catalitice avansate in energia bazata pe hidrogen)
Beneficiar: Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea unor noi sisteme catalitice aplicabile proceselor electrochimice din sistemele energetice, respectiv pentru productia electrochimica a hidrogenului si in pilele de combustie cu electrolit polimeric. Un element practic esential il va reprezenta inlocuirea totala sau partiala a metalelor nobile costisitoare cu alternative mult mai accesibile. Noile sisteme catalitice vor avea la baza metale tranzitionale atasate unor matrici carbonice hibride RGO-CNT. Se au in vedere: Ni, Co, Cu, combinatii ale lor, ca si combinatii ale lor cu Pd si Pt in cantitati < 3%. Noutatea conceptului si a strategiei propuse o reprezinta structura unica si morfologia sistemelor catalitice propuse. Protocoalele de sinteza, simple dar eficiente, dezvoltate anterior de Directorul de Proiect vor fi optimizate si aplicate pentru fabricarea unei game largi de specii metalice pe suprafata RGO. Implementarea proiectului va contribui la dezvoltarea cunoasterii in acest domeniu la UPB-CSSNT.


Valoarea totala a proiectului: 6 999 996 RON (1,418,669 EURO)
Termen de finalizare: 30.06.2026
Codul proiectului: CF 27/14.11.2022


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

https://mfe.gov.ro/pnrr/; https://www.facebook.com/PNRROficial

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.