Bucuresti, 20.02.2020

PROIECT: „Metrologie avansata pentru industria digitalizata 4.0 de componente si sisteme electronice” (MADEin4)

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Competitivitate

Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) prin Centrul pentru Ştiinţa Suprafeţei şi Nanotehnologie (CSSNT), cu sediul în Splaiul Independenței, nr 313, deruleaza, incepand cu data de 06.01.2020, proiectul „Metrologie avansata pentru industria digitalizata 4.0 de componente si sisteme electronice (MADEin4)”, contract de finantare 8/1.1.3/06.01.2020, cod MySMIS 128826, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Competitivitate, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) in calitate de Autoritate de Management si Ministerul Cercetarii si Inovarii (MCI) in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totala a proiectului este de 6.003.000,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 6.000.000,00 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDER este de 4.800.000,00.

Proiectul se implementeaza in localitatea Bucuresti in perioada 06.01.2020-06.01.2023.

Obiectivul general al prezentului proiect, acceptat la finantare este de a demonstra imbunatatirea productivitatii industriei 4.0 prin dezvoltarea unor sisteme fizice avansate, extrem de productive si conectate, care combina analiza si proiectarea datelor metrologice cu metodologiile de invatare a masinilor.

MADEin4 include realizarea unei linii pilot avansate ECS “Industria 4.0 randament predictiv si instrumente de performanta”, in jurul IMEC. In jurul acestui centru sunt grupate metrologia, proiectarea, diagnoza, echipamentele de calcul si producatorii de module, ale caror strategii si abordari metodologice sunt interpretate si localizate de catre utilizatorii finali de semiconductori si industrie de automobile din Europa.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoana de contact: Prof. Dr.rer.nat. Marius ENACHESCU

Functia: Director de proiect

Tel.: +40213107633, Fax: +40214023815, e-mail: marius.enachescu@cssnt-upb.ro,