19.09.2022

ANUNT DE ANUNT DE FINALIZARE PROIECT

“Dezvoltarea condusului autonom al vehiculelor terestre si aeriene in Europa utilizand tehnologia FDSOI cu nod electronic de 12nm – OCEAN12”, contract de finantare nr. 9/1.1.3H/20.01.2020, cod SMIS 2014+: 129948

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, cu sediul in Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, Bucuresti a derulat in perioada 20.01.2020 – 19.09.2022, proiectul Dezvoltarea condusului autonom al vehiculelor terestre si aeriene in Europa utilizand tehnologia FDSOI cu nod electronic de 12nm – OCEAN12”, contract de finantare nr. 9/1.1.3H/20.01.2020, cod SMIS 2014+: 129948, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate (POC 2014-2020), Axa prioritara 1: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Prioritate de investitie: PI1a  Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Actiunea: 1.1.3 Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI  ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea condusului autonom al vehiculelor terestre si aeriene in Europa utilizand tehnologia FDSOI cu nod electronic de 12nm. Proiectul si-a propus sa aduca solutii tehnologice concrete si demonstratori corespunzatori provocarii societale cheie a mobilitatii inteligente.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1 Evaluarea si stabilirea obiectivelor caracteristicilor produsului UTBOX, in termeni de geometrie, uniformitate a grosimii, tolerante de defectivitate;
2 Controlul grosimii stratului SOI ultra subtire;
3 Scopul stratului BOX si calitatea sa;
4 Defectivitatea substratului UTBOX focusarea asupra aparaturii de lipire;
5 Metrologie SOI;
6 Gasirea solutiilor optime care sa creasca performantele tehnologiei 12 FDX.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 32 luni, respectiv de la data de 20 ianuarie 2020 pana la data de 19 septembrie 2022.

Valoarea totala a proiectului a fost de 6.003.000,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila a fost de 6.000.000,00 lei, din careFEDR 4.800.000,00 lei.

Date de contact:

Nume persoana contact: ENACHESCU Marian

Functie: Director de proiect

Tel./Fax: 0752003044, e-mail: marius.enachescu@cssnt-upb.ro

“Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operational Competitivitate”