05.01.2023

ANUNT DE FINALIZARE PROIECT

“Metrologie avansata pentru industria digitalizata 4.0 de componente si sisteme electronice – MADEin4”, contract de finantare nr. 8/1.1.3H/06.01.2020, cod SMIS 2014+: 128826

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, cu sediul in Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, Bucuresti a derulat in perioada 06.01.2020 – 05.01.2023, proiectul “Metrologie avansata pentru industria digitalizata 4.0 de componente si sisteme electronice – MADEin4”, contract de finantare nr. 8/1.1.3H/06.01.2020, cod SMIS 2014+: 128826, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate (POC 2014-2020), Axa prioritara 1: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Prioritate de investitie: PI1a Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Actiunea: 1.1.3 Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale

Obiectivul general al proiectului a fost demonstrarea îmbunătățirii productivității industriei 4.0 prin dezvoltarea unor sisteme fizice avansate, extrem de productive și conectate, care combină analiza și proiectarea datelor metrologice cu metodologiile de învățare a mașinilor.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1. Dezvoltarea platformelor metrologice pentru o productivitate sporita;
2. Dezvoltarea de componente si metode de control, de măsurare si de prevenire a contaminării dispozitivelor de metrologie de noua generație;
3. Dezvoltarea unor noi instrumente de evaluare a contaminării, adaptate necesitaților noilor procese de producție a semiconductorilor;

Perioada de implementare a proiectului a fost de 36 luni, respectiv de la data de 06 ianuarie 2020 pana la data de 05 ianuarie 2023.

Valoarea totala a proiectului a fost de 6.003.000,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila a fost de 6.000.000,00 lei, din care FEDR 4.800.000,00 lei.

Date de contact:

Nume persoana contact: ENACHESCU Marian

Functia: Director de proiect

Tel./Fax: 0752003044, e-mail: marius.enachescu@cssnt-upb.ro,

“Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operational Competitivitate”