RAPORTUL TEHNICO-STTINTIFIC AL PROIECTULUI BATIOLNAN (nr.66/2014)-etapa 3 (2016)

Rezumat
In aceasta etapa s-au realizat activitatile trecute in planul de realizare pentru etapa a treia a proiectului si anume:

Activitate 3.1 Experimentare materiale propuse pentru a fi folosite ca şi catod.
Activitate 3.2 Stabilirea unui model original al interfeţei Ti /TiO2 sau Ti/TiO2/Al, Ti/TiO2/Mg. Testarea potenţialului aplicativ al noilor tipuri de baterii propuse. Selectarea designului adecvat pentru performanţe de vârf ale bateriei nanostructurate
Activitate 3.3 Simulare model experimental.
Activitate 3.4 Proiectarea soluţiei propuse în vederea realizării prototipului de baterie.

Activitatea 3.1. S-a caracterizat potentialul catod LiFePO4 al bateriei nanostructurate prin urmatoarele tehnici de analiza: Spectroscopie Raman, difractie de raxe X XRD, scaning electron microscopy SEM cuplat cu spectre de difractie dupa energie EDAX.
Activitatea 3.2. S-au efectuat caracterizari electrochimice pentru testarea potentialului aplicativ al noilor tipuri de baterii propuse in proiect.
Activitatea 3.3. S-a simulat un model experimental de baterie.
Activitatea 3.4. S-a proiectat celula experimentala pentru viitoarea baterie cu anod nanostructurat si electrolit pe baza de lichid ionic.
Rezultate obtinute in Etapa 3-2016:-grad de indeplinire 100% (Perioada: 01.01.2016 – 31.12.2016). Rezultatele au fost diseminate: 1 articol ISI, 1 articol BDI, 5 participari la conferinte internationale (3 articole in proccedings conferinte internationale).