RAPORTUL TEHNICO-STTINTIFIC AL PROIECTULUI BATIOLNAN (nr.66/2014)-etapa 2 (2015)

Rezultate obtinute:

-Metode de obţinere şi caracterizare a aliajelor nanostructurate.

-Experimente privind tratamentul termic al nanofirelor de CoSb.

-Inserţie de ioni de Al/Mg în noile nanostructuri de TiO2. Selectarea dimensiunilor optime ale nanotuburilor de TiO2 pentru inserţia ionilor. Alegerea unui lichid ionic adecvat pentru inserarea ionilor de Al/Mg în scopul imbunătăţirii performanţelor bateriei.

-Stabilirea unui model original al interfeţei Ti /TiO2 sau Ti/TiO2/Al, Ti/TiO2/Mg. Testarea potenţialului aplicativ al noilor tipuri de baterii propuse.

-Diseminarea rezultatelor prin participări la conferinţe / simpozioane / worksop-uri / târguri.