Titlul proiectului: “Electrozi modificati pentru oxidarea electro- si foto-catalitica a apei”

Acronim: ELMOXCAT

Tipul proiectului: Proiect European

Proiectul bilateral România-Franța, ELMOXCAT, dintre Universitatea Politehnica din București (RO) și Universitatea Grenoble Alpes (FR) se axează pe elaborarea și caracterizarea unor noi materiale de electrod nanostructurate pentru oxidarea electrocatalitică și fotocatalitică a apei. Aceste materiale nanostructurate vor fi elaborate prin înglobarea într-o matrice de polimer a unor nanoparticule de oxizi metalici provenind din metale abundente, care sunt catalizatori pentru oxidarea apei. Abordarea originală este fundamental electrochimică și va permite să se obțina ușor nanoparticule de oxizi metalici micști ca NiFeOx sau MnCaOx ale căror performanțe catalitice sunt semnificativ îmbunătățite în comparație cu cele ale oxizilor simpli, MOx (M = Ni, Fe ou Mn). Pentru fotoanozi în structura acestor materiale nanostructurate va fi introdus un cromofor molecular capabil să absoarbă lumina vizibilă.  Nanostructurarea acestor materiale și grosimea controlabilă vor conduce la fotocurenți mai intenși. Matricea polimerică va menține integritatea nanoparticulelor metalice ameliorând astfel stabilitatea fotoanozilor în comparație cu exemplele publicate anterior în literatură.