PROIECT: „Linie pilot pentru circuite integrate semiconductoare cu noduri electronice de 3 nm” (PIn3S)

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Competitivitate

Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) prin Centrul pentru Ştiinţa Suprafeţei şi Nanotehnologie (CSSNT), cu sediul în Splaiul Independenței, nr 313, deruleaza, incepand cu data de 03.04.2020, proiectul „Linie pilot pentru circuite integrate semiconductoare cu noduri electronice de 3 nm (PIn3S)”, contract de finantare nr. 10/1.1.3H/03.04.2020, cod MySMIS 135127, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Competitivitate, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) in calitate de Autoritate de Management si Ministerul Cercetarii si Inovarii (MCI) in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totala a proiectului este de 6.003.000,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 6.000.000,00 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDER este de 4.800.000,00.

Proiectul se implementeaza in localitatea Bucuresti in perioada 03.04.2020-03.04.2023.

Obiectivul general al prezentului proiect (PIn3S), acceptat la finantare este realizarea unei linii Pilot pentru circuite integrate semiconductoare cu noduri electronice de 3nm. Aceast lucru implica dezvoltarea si integrarea cu succes a modulelor de procesare la un nivel ridicat, dezvoltarea unei tehnologii adecvate de modelare si a capacitatilor de metrologie. In plus, PIn3S isi propune sa completeze infrastructura Masca EUV prin dezvoltarea echipamentelor de reparare a mastilor pentru a permite crearea unei masti eficiente din punct de vedere al costurilor pentru nodul de 3nm si nu numai.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoana de contact: Prof. Dr.rer.nat. Marius ENACHESCU

Functia: Director de proiect

Tel.: +40213107633, Fax: +40214023815, e-mail: marius.enachescu@cssnt-upb.ro,