Bucuresti, 20.02.2020

PROIECT: „Dezvoltarea condusului autonom al vehiculelor terestre si aeriene in Europa utilizand tehnologia FDSOI cu nod electronic de 12nm” (OCEAN12)

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Competitivitate

Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) prin Centrul pentru Ştiinţa Suprafeţei şi Nanotehnologie (CSSNT), cu sediul în Splaiul Independenței, nr 313, deruleaza, incepand cu data de 20.01.2020, proiectul „Dezvoltarea condusului autonom al vehiculelor terestre si aeriene in Europa utilizand tehnologia FDSOI cu nod electronic de 12nm (OCEAN12)”, contract de finantare nr. 9/1.1.3H/20.01.2020, cod MySMIS 129948, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Competitivitate, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) in calitate de Autoritate de Management si Ministerul Cercetarii si Inovarii (MCI) in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totala a proiectului este de 6.003.000,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 6.000.000,00 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDER este de 4.800.000,00.

Proiectul se implementeaza in localitatea Bucuresti in perioada 20.01.2020-20.09.2022.

Obiectivul general al prezentului proiect, acceptat la finantare in cadrul ECSEL Joint Undertaking este dezvoltarea condusului autonom al vehiculelor terestre si aeriene in Europa utilizand tehnologia FDSOI cu nod electronic de 12nm. OCEAN12 îsi propune sa aduca solutii tehnologice concrete si demonstratori corespunzatori provocarii societale cheie a mobilitaþii inteligente. Bazat pe tehnologia inovatoare FDSOI, OCEAN12 va dezvolta noi modele de procesoare si aplicatii care utilizeaza tehnologia FD-SOI (Fully Depleted Silicon On Insulator) pentru a oferi cel mai mic procesor si componente consumatoare de energie din industrie, in special pentru aplicatii auto si aeronautice.

Expertiza acumulata in cadrul acestui proiect la nivel stiintific, tehnologic si aplicativ va contribui la extinderea cunostintelor in acest domeniu la Universitatea Politehnica din Bucuresti – Centrul pentru Stiinþa Suprafetei si Nanotehnologie (UPB-CSSNT).

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoana de contact: Prof. Dr.rer.nat. Marius ENACHESCU

Functia: Director de proiect

Tel.: +40213107633, Fax: +40214023815, e-mail: marius.enachescu@cssnt-upb.ro,