PROIECT: „Realizarea unui lanț European de producție pentru RFSOI permițând dezvoltarea de noi domenii ca RF de senzoristică, comunicare și 5G (BEYOND5),

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Competitivitate

Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) prin Centrul pentru Ştiinţa Suprafeţei şi Nanotehnologie (CSSNT), cu sediul în Splaiul Independenței, nr 313, deruleaza, incepand cu data de 31.07.2020, proiectul „Realizarea unui lanț European de producție pentru RFSOI permițând dezvoltarea de noi domenii ca RF de senzoristică, comunicare și 5G (BEYOND5)”, contract de finantare 12/1.1.3/31.07.2020, cod MySMIS 136877, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Competitivitate, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) in calitate de Autoritate de Management si Ministerul Cercetarii si Inovarii (MCI) in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totala a proiectului este de 6.003.000,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 6.000.000,00 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDER este de 4.800.000,00.

Proiectul se implementeaza in localitatea Bucuresti in perioada 31.07.2020-30.06.2023.

Obiectivul general al proiectului „Realizarea unui lant European de productie pentru RFSOI permitand dezvoltarea de noi domenii ca RF de senzoristica, comunicare si 5G’’ (BEYOND5) este de a construi un lant de furnizare complet european de componente si sisteme electronice pentru radio frecventa, care sa permita noi domenii RF pentru detectare, comunicare, infrastructura radio 5G si nu numai. BEYOND5 este in primul rand un proiect tehnologic care aduna cei mai importanti actori europeni care acopera intregul lant valoric de la materiale, tehnologii cu semiconductori, design de componente si sisteme. BEYOND5 va sprijini si dezvolta cele mai avansate tehnologii SOI fabricate in Europa, si anume RFSOI si FDSOI.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoana de contact: Prof. Dr.rer.nat. Marius ENACHESCU

Functia: Director de proiect

Tel.: +40213107633, Fax: +40214023815, e-mail: marius.enachescu@cssnt-upb.ro,