Studierea Proprietăților Electrice prin PCM


Măsurători PCM efectuate pe o probă de Grafit:
a) Topografie; b) Variația Forțelor de Frecare; c) Variația Conductivității Electrice


Caracteristici Curent-Tensiune, trasate extrem de localizat prin PCM


Caracteristici I-V trasate pe o probă de Grafit