Produsele ablației sunt colectate de pe conul rece. SWCNTs formează o rețea împreună cu nanoparticulele catalizate și carbonul amorf care se desprind de pe colector.