PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE”Co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

“Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

PROIECT: Extinderea si modernizarea infrastructurii de cercetare dedicata nanotehnologiilor: sinteza de nanomateriale avamsate, caracterizarea si producerea de nano-dispozitive (NANODIS)

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

 

TITLUL COMUNICATULUI DE PRESA

Bucuresti, 27.05.2014

 

Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) prin Centrul pentru Ştiinţa Suprafeţei şi Nanotehnologie (CSSNT), cu sediul în Splaiul Independenței, nr 313, deruleaza, incepand cu data de 11.03.2014, proiectul „Extinderea si modernizarea infrastructurii de cercetare dedicata nanotehnologiilor: sinteza de nanomateriale avansate, caracterizarea si producerea de nano-dispozitive (NANODIS)” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Educatiei Nationale in calitate de Organism Intermediar, in numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru programul operational sectorial „ Cresterea Competitivitatii Economice” ( POS CCE).

Valoarea totala a proiectului este de 35.561.980,64 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 29.000.000 lei.

Proiectul se implementeaza in localitatea Bucuresti pe o durata de 18 luni.

Obiectivul proiectului NANODIS este modernizarea infrastructurii de cercetare existente, atât prin achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente, cât şi prin lucrări de creare a unor noi spaţii de cercetare in CSSNT-UPB, realizându-se astfel consolidarea unei infrastructuri de cercetare unice în România şi asigurându-se astfel creşterea competitivităţii ştiinţifice a CSSNT-UPB atât pe plan naţional dar şi european, în domeniul materialelor nanostructurate pe bază de carbon şi pe bază de metale şi aliaje, cu aplicaţii în domenii industriale de înaltă performanţă. Acest domeniu reprezintă pentru România un  potenţial şiinţific şi industrial strategic pentru perioada 2014-2020.

 

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoana de contact: Prof. Dr.rer.nat. Marius ENACHESCU

Functia: Director de proiect

Tel.: +40213107633, Fax: +40214023815, e-mail: marius.enachescu@upb.ro,