Camera de ablație laser cu design original pentru sintetizarea nanotuburilor de carbon cu un singur perete (SWCNTs). Tubul de quarț se află într-un cuptor electric care poate menține o temperatură constantă de până la 1200oC. Presiunea înăuntrul camerei poate fi controlată între 10-2 Torr și presiune atmosferică.